Účast na semináři zdarma

Když jsem se rozhodl uspořádat první seminář Život ve vlnách, řešil jsem kromě jiných věcí i cenu, za kterou budu účast na kurzu nabízet. Nakonec jsem se rozhodl, že na materiály dám 600 Kč, ale že zároveň umožním lidem absolvovat seminář zdarma. A jak je to s cenou nyní, když pořádám druhý seminář?

Continue reading

O životě ve vlnách

Nikdo není šťastný nebo nešťastný pořád stejně…

Ať už žijeme kdekoliv na zemi, děláme cokoliv, vždy máme období více i méně šťastná. Už jen uvědomění si tohoto přirozeného a nezvratného pocitu může lidem přinést do života více klidu a štěstí. A protože věřím, že štěstí je věcí vnitřních procesů a nikoliv vnějších podmínek, rozhodl jsem se psát a přednášet o tom, jak si svůj vnitřní svět udělat k obrazu svému, jak žít šťastnější život.

Continue reading